Produžen rok za subvencionisanje zaštitnih ramova za traktore

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Do 8. decembra prijave za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za traktore

Prema statistikama, 100.000 vozila nema kabinu ni ram. Više od 160 ljudi poginulo je u poslednje tri godine na putevima Srbije, a polovina njih upravo zbog toga što nema zaštitni ram, istakla je svojevremeno Agencija za bezbednost saobraćaja.

Vlada Srbije je produžila rok za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama zaključno, za koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdvojilo 125 miliona dinara, a svi zainteresovani poljoprivrednici imaće priliku da se prijave zaključno sa 8. decembrom 2023. godine.

Modeli i tipovi traktora koji su obuhvaćeni ovim pozivom su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Uslovi koje fizička lica moraju da ispune su: pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima, potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano (u slučaju opravdanih razloga kao što su prestanak pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo kao i gubitak računa zbog čega imaoci neregistrovanih traktora nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu, poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo, potrebna je izjava potvrđena potpisima dva svedoka i overena od strane nadležnog organa o posedu od 5 godina za traktor koji je star najmanje 10 godina), fotografija prednje strane traktora za koji se podnosi zahtev, dokaz o izmirenim troškovima propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040,00 dinara, potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva, sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase isključivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Popunjene zahteve fizička lica podnose Agenciji za bezbednost saobraćaja, u zatvorenoj koverti, ili šalju na njihovu adresu Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

Sve informacije možete dobiti na sajtu Agencije, u odeljku “Obaveštenja”.

Tagovi:

Pročitajte još:

Preporuka za vas
Претрага
Close this search box.