Prijava za priključke na komunalnu infrastrukturu za nelegalne objekte od 15. septembra

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Prijava za priključke na komunalnu infrastrukturu za nelegalne objekte od 15. septembra

Građani koji žive u nelegalno izgrađenim objektima, od 15. septembra moći će da se prijave za priključenje na struju, grejanje, vodu i kanalizaciju. Rok za prijavu je 30 dana, odnosno do 15. oktobra.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu kojom su propisani načini, uslovi i postupci za priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

– Rok za prijavu je 30 dana – tokom kojih vlasnici prilažu odgovarajuće dokaze u opštini da imaju pravo na priključak. To ne znači da priključenje mora da bude izvršeno do 15. oktobra. Kada će prikljućenje biti izvršeno, zavisi od nadležnog komunalnog preduzeća – rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić.

Komunalna preduzeća su u obavezi da bez odlaganja utvrde ispunjenost tehničkih uslova i izvrše priključenje u najkraćem roku.

Navedene priključke moći će da dobiju samo oni vlasnici stanova i kuća, i njihovi članovi domaćinstava, koji su izgradnjom, odnosno kupovinom nelegalnog objekta trajno rešili svoje stambeno pitanje i u njima žive, dok se ova mogućnost ne odnosi na poslovne objekte i investitore koji su neleglalno gradili.

– Vlasnik opštini mora da dostavi dokaz da se radi o postojećem završenom objektu, da on jeste vlasnik te nepokretnosti, da u vlasništvu ima samo jednu nepokretnost u i da u njoj živi. Ako se radi o vlasniku koji je bez građevinske dozvole i druge dokumentacije gradio nepokretnost, dostavlja se dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja. Ukoliko se radi o objektu za koji nije pokrenut postupak ozakonjenja dostavlja se overena izjava da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje ili drugi dokaz kojim se na nesporan način to može utvrditi – objašnjava Vesić.

Onaj ko je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje, dostavlja ugovor o kupovini nepokretnosti, overen u propisanoj formi u vreme zaključenja ugovora, kao i izjavu da on i članovi njegovog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje.

– Pozivam opštine i gradove da do 15. septembra opredele kadrove koji će raditi na obradi ovih prijava i koji će pružiti pravnu pomoć ljudima da pravilno popune prijave – poručio je Vesić.

Uputstvo u kome će detaljno biti objašnjen postupak prijave Ministarstvo će blagovremeno objaviti na svom sajtu.

Tagovi:

Pročitajte još:

Preporuka za vas