Predstavljena studija o solarnoj elektrani „Bikovo“

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Predstavljena studija o solarnoj elektrani „Bikovo“

Uticaj projekta solarne elektrane „Bikovo“ na životnu sredinu je zanemarljiv, a on se takođe i dodatno može umanjiti primenom mera zaštite životne sredine, pokazala je Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Građani su u prethodnom periodu imali priliku da se upoznaju sa Studijom, a sve primedbe su mogli da dostave Službi za zaštitu životne sredine, kao i da iznesu na javnoj raspravi. Kako nadležni ističu, ovo je prvi projekat izgradnje solarne elektrane na našem prostoru, a iako je solarna energija znatno povoljnija opcija po životnu sredinu u odnosu na druge izvore energije, svaka eksploatacije energije ima potencijalno loše strane, a značaj Studije je u tome što propisuje mere kojima će se negativan uticaj svesti na minimum.

„Neke od tih mera su da boja panela treba da bude takva da treba da se uklapa u pejzažne karakteritike i što manje ih remeti, zatim da se koristi poseban antireflektujući sloj kako životinje ne bi pomešale izgled tih panela sa vodenim površinama itd. To su samo neke od mera, Studija je propisala još neke i to ne samo za vreme ekspolatacije tog projekta, nego i u toku izgradnje i nakon završetka rada tog postrojenja“ – dodao je Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

U Studiji se navodi da je ukupan kapacitet planirane solarne elektrane 5,04 MW, te da obuhvata 6,61 hektara površine za potrebe postavljanja solarnih panela, trafostanice i priključno-razvodnog postrojenja, neposredno uz kompleks „Azotare“, kao i da je lokacija vazdušnom linijom udaljena više od pet kilometara od najbližih stambenih objekata.

„Studijom su analizirani svi mogući potencijalni uticaji na stanje prirodne i životne sredine, kumulativni uticaji su takođe sagledani i ono što smo uvideli kroz izradu Studije je da su uticaji na životnu sredinu minimalni i da se oni mogu eliminisati, odnosno dodatno minimizirati primenom svih mera zaštite životne sredine, koje su obaveza za nosioca, odnosno izvođača projekta“ – rekao je Dušan Šljivančanin, obrađivač Studije procene uticaja projekta solarne elektrane „Bikovo“ na životnu sredinu.

Tagovi:

Pročitajte još:

Preporuka za vas
Претрага
Close this search box.